معرفی مختصر برنامه

Mittwoch, 19.06. | 19:00 Uhr | Schaubühne Lindenfels, kleiner Saal

نمایش فیلم مستند و مصاحبه
در مقابل اژدها

Journalist Shakila checks her footage

با خروج نیروهای ایاالت متحده امریکا، دموکراسی شکننده افغانستان بار دیگر تحت فشار بیشتری قرار میگیرد. به ویژه زنان فشار بیشتری را نسبت به دیگر اقشار جامعه در رابطه با حقوق شان متحمل خواهند شد. صدیقه مجدیدی، فیلمساز افغان برای مدت چهار سال دوشخصیت فوق العاده را دنبال کرده است. خانم شکیلا، خبرنگار ملی و شناخته شده کشور که ابعاد فساد ونقض حقوق بشر را بازتاب میدهد و بانو نیلوفر، عضو پارلمان که روز مره از طرف همکارانش در معرض خصومت قرار دارد، در آب و هوای گرم روز افزون این دو بانو قبل از همه باید فکر کنند که چیگونه میتوانند به فعالیت های شان ادامه دهند و آنهم بدون اینکه خود وخانواده ای شان را در معرض خطر قرار ندهند
بعدآ با خانم شکیلا ابراهیم خیل، این شخصیت شناخته شده و روزنامه نگار صحبتی خواهیم داشت

(مستندات)DOK :نوع فیلم
جامعه و سیاست
کشور و سال: افغانستان و ایاالت متحده آمریکا، ۲۰۱۸
مدت زمان پخش: ۲۸ دقیقه
زبانها: فارسی با زیرنویس انگلیسی
کارگردان: خانم صدیقه مجدیدی
بازیگران: خانم نیلوفر ابراهیمی و بانو شکیال ابراهیم خیل

Donnerstag, 20.06. | 19:00 Uhr | Schaubühne Lindenfels, kleiner Saal

نمایش فیلم کوتاه

با سخنرانی مقدماتی جناب داکتر کفایت حمیدی در مورد تاثیر رسانه ها بر جامعه افغانستان
بعد از نمایش فیلم، مصاحبه با فیلمسازان هر یک آقایان غفار فیضیار، جمیل جلا و جلال حسینی

فیلم تحت عنوان ناشناخته

یک خبرنگار زن، شخصی که مانند سایر شهروندان کشور از وضعی ِت عدم اطمینان نسبت به سال ۲۰۱۴، زمانیکه ارتش خارجی برنامه ریزی کرد تا افغانستان را ترک کند، نگران است. این بانوی خبرنگار از خطر از دست دادن زندگی خانواده ای کوچکش که مشمول دوفرزند و شوهر ملعولش میباشد میترسد
بنابر این قبل از آنکه همه چیز در ذهن وی به هرج و مرج مبدل گردد، او در جستجوی راه های ایجاد لانه های امنی برای آنهاست

نوع فیلم : هیجان انگیز
کشور و سال: افغانستان، ۲۰۱۳
مدت زمان پخش: ۱۱ دقیقه
زبانها: فارسی با زیرنویس انگلیسی
کارگردان: غفار فیضیار

آخیرین ریس جمهور

.درسال ۲۰۱۴ تعداد زیادی کاندیدای ریاست جمهوری اند و میخواهند رییس جمهور آینده کشور شوند
بنآ همه آنها نیازمند رای شهروندان کشور اند تا به مقام ریاست جمهوری برسند و امروز امیر علی فرد نهایت مهم در افغانستان می باشد

نوع فیلم : افسانه
کشور و سال: افغانستان، ۲۰۱۳
مدت زمان پخش: ۱۰ دقیقه
زبانها: فارسی با زیرنویس انگلیسی

کارگردان: جمیل جلا

امیر و سارا

امیر و سارا زندګی نسبتآ ساده و عادی را بام بسر میکنند. امیر هرروز سر کار میرود وبه خانه برمیگردد تا اینکه کدام تصادفی افاق بیفتد وی را مجبور میکنند تا چشمان خود را باز کند و متوجه شود کسانیکه در اطراف او زندگی میکند به او نزدیک اند

نوع فیلم : داستان
کشور و سال: افغانستان، ۲۰۱۳
مدت زمان پخش: ۱۰ دقیقه
زبانها: فارسی با زیرنویس انگلیسی
کارگردان: سید جلال حسینی

Freitag, 21.06. | Arno-Nitzsche-Straße 37, Saal GU

15:00 – 17:15 Uhr

ورکشاپ
مدیریت پروژه – از ایده و نظریه به پروژه

!به زبان آلمان Sudaca e.V. از انجمن Philipp Czapik :اجراء کنند ورکشاپ
هدف از برگزاری این ورکشاپ برای علاقه مندانی که میخواهند پروژه های خود را سازماندهی کنند و با بدست آوردن مهارتهای عملی و فنی و انجام پروژه است. در جریان ورکشاپ سخنران ارجمند از انجمن سوداکا به شما ابزار های عملی و دانش فنی مهم را آموزش خواهد داد
!و نیز شما در جریان ورکشاپ نقاط ذیل را خواهید آموخت
چیگونه یک پروژه را توسعه داد؟ –
!نحوه تامین مالی پروژه –
چیگونه میتوان از سخنرانان دعوت کرد؟ –
!شیوه ای معرفی و تبلیغ برنامه ها –
.مراجعه کنید sudaca.de برای کسب اطلاعات بیشتر لطفآ به وییسایت
.پیام بفرستید info@sudaca.de جهت ثبت نام در ورکشاپ لطفآ به این ایمل آدرس

17:45 – 20:00 Uhr

Workshop – ورکشاپ
Grundlagen der Fotografie – اصول عکاسی

!به زبان آلمان Sudaca e.V. از انجمن Damián Canteros :اجراء کنند ورکشاپ
هدف از برگزاری این ورکشاپ برای کسانی که میخواهند مهم ترین اصول اولیه عکاسیرا بیا موزند و این برای شما بهترین فرصت است
هدف از برگزاری این ورکشاپ برای کسانیکه میخواهند مهم ترین اصول اولیه عکاسی را بیاموزند است و برای شما این ورکشاپ بهترین فرصت آموزشی فنی است
!وهمچنان شما در جریان ورکشاپ نقاط ذیل را خواهید آموخت
دیاگرام –
عمق میدان –
فاصله کانونی –
سرعت شاتر –
ISO تنظیمات –
تنظیم رنگ سفید و غیره
.مراجعه کنید sudaca.de برای کسب اطلاعات بیشتر لطفآ به وییسایت
.پیام بفرستید info@sudaca.de جهت ثبت نام در ورکشاپ لطفآ به این ایمل آدرس تن

15:00-17:15 Uhr

Workshop: Familie ورکشاپ: خانواده
توامند سازی فامیل ها ا کاوه سپارتک و زهرا
(Yaar e.V., samo.fa) سور اسرافیل از انجمن

هدف از برگزاری این ورکشاپ برای خانواده (یعنی زن و شوهر) آشنایی آنها با تغییرات خانواده در کشور اول و کشوری است که اکنون آنها با هم زندگی می کنند. در جامعه مدرن قوانین مناسبات اجتماعی و مسوولیت ها تفاوت های بسیار دارد. زوج ها در این ورکشاپ بیشتر با خواسته هایشان از همدیگر و قوانین حمایتی آشنا می شوند. و همچنین والدین از مشکلات کودکان پس از مهاجرت و نیازهای آنها برای زندگی خانوادگی آگاهی بیشتری پیدا میکنند

مخاطبان

این ورکشاب برای بزرگسالان یعنی زوجها می باشد و در ورکشاپ متذکره حد اکثر ۱۶ نفر یا هشت زوج می تواند شرکت کند. آنها طی کار گروهی به توقعات خود از همدیگر آگاهی می یابند که سبب تحکیم روابط آنها و کانون خانواده می شود
.پیام بفرستید meela.familie@gmx.net. جهت ثبت نام در این برنامه لطفآ به ایمل آدرس
.مراقبت از کودک در صورت درخواست ممکن است

17:45 – 20:00 Uhr

Workshop – ورکشاپ
Empowerment Politik – توامند سازی سیاست
کاوه سپارتک و زهرا سور سرافیل از انجمن
(Yaar e.V., samo.fa)

رهنمای فعاليت های سياسی، مدنی و شبكه سازی در آلمان
:هدف از برگزاری اين وركشاپ عبارتند از اشنايی شركت كنندگان با نکات ذیل
١- فعاليت های سياسی كه پناهندگان حق انجام ان را دارند
٢- روشنـــی انداختن در مورد كارهای رضاكارانه و خيرخواه هانه كه به صورت داوطلبانه صورت می گيرد
٣- رهنمای به قوانين انجمن سازی و نهاد سازی برای افرادی كه علاقمند به ايجاد يك دفتر اجتماعی
و فرهنگی می باشند
در این ورکشاپ حد اکثر ۱۵ اشتراکننده میتواند سهم بگیرد
.پیام بفرستید meela.politik@gmx.net. جهت ثبت نام در این برنامه لطفآ به ایمل آدرس
.مراقبت از کودک در صورت درخواست ممکن است

Samstag, 22.06. | Programm ab 16:00 Uhr | Arno-Nitzsche-Straße 37, Saal GU

16 Uhr

(Open Stage) مشارکت در صحنه باز یا

تنــظیم روی صحنه برای کسانیکه هنوز حرفه ای نیستند اما میخواهند که توانایی خود را روی صحنه باز به نمایش بگذارند
شما میخواهید رویا های هنری خود را عملآ روی صحنه به اجراء بگذارید؟
.جشنواره میله تعلق دارید (Open Stage) پس شما در روز صحنه باز یا
شما میتوانید با اجرای نمایش کوتاه، موسیقی و در صحنه باز یا شما میتوانید با اجرای نمایش کوتاه، موسیقی و در صحنه باز یا
در صحنه باز شما میتوانید
و نمایشنامه مخاطبین تان را متعجب کرده و تحت تاثیر قرار دهید
.شما میتوانید هنر تان را در رقص، اکروباتیک و یا رپ نشان دهید
شما میتوانید با اجراء ادبی الهام بخش، با سرودن قطعه شعری و یا خواندن متون تان به حاضرین الهام بخشید
.در صحنه باز شما ۱۰ دقیقه وقت دارید تا استعداد هنری خود را به نمایش بگذارید
،لطفآ با فرستادن ایمل ثبت نام کنید و بطور مختصر برنامه ای تان و آنچه را که شما به آن نیاز دارید مطرح کنید

.میکسر، کیبورد و میکروفون از قبل تحیه شده است (Open Stage) درصحنه باز یا
(Mixer, Keyboard und Mikrofone)
.پیام بفرستید openstagemeela@gmx.net. جهت ثبت نام در این برنامه لطفآ به ایملآدرس
!مشاقانه منتظر همکاری شما و زمان مناسب هستیم

16:45 Uhr

Lesung: Texte von Christian Holzer über Rumänien, über Herkunft und Migration

17:00 Uhr

مصاحبه و خواندن شعر فارسی توسط شاعر جوان افغان خانم زهرا سور اسرافیل

!برنامه فرهنگی شعرخوانی

در برنامه شیرخوانی خانم زهرا سور اسرافیل چند قطه شعر از مجموعه شعری خود را به خوانش می گیرد و در جریان برنامه با خانم سور اسرافیل در مورد شعر زنان پسا طالبان و نگاهی به مجموعه شعری وی تحت عنوان (اسرافیل در بند) از زبان منتقدین و تاریخ نویسی در سرودن شعر از دیدگاه شاعر صحبتی کوتاه خواهیم داشت

!معرفی زهرا سور اسرافیل
زهرا سور اسرافیل زاده کابل است مکتب را در ایران خوانده و دانشگاه را در رشته ای شرعیات در هرات و کابل تمام کرده است. او منحیث وکیل مدافع در کابل شاغل بوده و همزمان در کانون های ادبی و هفته نامه ها فعالیت داشته؛ او که شرعیات را خوانده و با قوانین ضد زن آشنایی دارد سعی کرده حضور زن را از نگاه قوانین ضد زن شاعرانه به تصویر کشد تا صدایی باشد برای سایر زنان

18:00 Uhr

Rap von Nasser Saheli, auf seiner Muttersprache Dari

18:30 Uhr

بحث در میز ِگرد با مشارکت افغانها در شهر لایپزیک
Diskussion (Fishbowl)
Mitgestalten! – Afghan*innen in Leipzig

موضوع اصلی بحث چیگونگی برنامه ریزی و شکل دادن زندگی افغانها اعم از زن و مرد در شهر لایپزیک است
افغانها در کجا و چیگونه میتوانند فعالیت کنند و علی رغم عدم اطمینان کار های مهم و بزرگتری را انجام دهند تا بتوانند به جامعه کمک کنند
بحث حد اقل در دو زبان صورت میگیرد و در تالار جایگاه مشخصی برای مهمانان شامل بحث در نظر گرفته شده است تا مخاطبین از بحث و گفتگمان بهره مند شوند
مهمانان شامل بحث دو تن از افغانهای مقیم شهر الیبزیک هریک حناب آقای بصیر فروغ و خانم رقیه صفدری که در شهر لایپزیک زندگی میکنند و نیز خانم یولیانه نا ِگل نماینده و فعال سیاسی می باشند
خانم رودابه بدخشی و خانم شهین رسول گویندگان و مترجمان زبان فارسی به آلمانی می باشند

21:00 Uhr

کنسرت شکیب مصدق با گروه شان
Konzert: Shekib Mosadeq mit Band

* * *

Freier Eintritt zu allen Veranstaltungen. Spenden gern an LAF e.V.